QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รับสมัครนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป วันที่ 21-27 มิ.ย.61
รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งหลักเกณฑ์การรับสมัครรตำแหน่ง นพ.สสจ./ผอ.รพ.ศ./ผอ.รพ.ท

ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิ.ย.61 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน/รพ.ศ/รพ.ท. รายละเอียด เอกสารแนบพร้อมนี้

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2018-06-25 14:23:00 )