QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และนักวิชาการพัสดุ
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  และนักวิชาการพัสดุ

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2018-07-13 17:35:00 )