QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
รายละเอียด

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2561  วันอังคารที่  31 กรกฎาคม  2561  เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน

 

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2018-07-26 09:41:00 )