QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 8 / 2561 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 8 / 2561  ประจำเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2561 วันพฤหัสบดีที่  30  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2018-09-27 11:17:00 )