QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2019-01-10 16:49:00 )