QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน
รายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2019-01-29 12:40:00 )