QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )