QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )