QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และนักวิชาการพัสดุ
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และนักวิชาการพัสดุ

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2019-06-18 14:05:00 )