QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 8/ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
รายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 8/ 2562  ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )