QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 9 / 2558
รายละเอียด

    รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

                         ครั้งที่  9 / 2558   ประจำเดือนกันยายน 2558

                         วันพุธที่  30  กันยายน  2558  เวลา  09.30 น.

 

                     ณ ห้องประชุมโรงแรมลำพูนวิล อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2015-10-29 10:35:00 )