QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 2 หลัง
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2020-04-09 09:51:00 )