QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6 (1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2020-06-02 12:42:00 )