QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้อ จ.ลำพูน
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2020-06-16 15:35:00 )