QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11/ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
รายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11/ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 วันพุธที่  2  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )