QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2021-01-18 10:20:00 )