QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2021-01-18 10:20:00 )