QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว เป็นอาคาร ค.ส.ล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 748 ตร.ม. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 2 แห่ง
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2021-02-04 10:50:00 )