QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (นักวิชาการสาธารณสุข - รพ.เวียงหนองล่อง,รพ.สต.ตำบลบ้านกลาง)
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (นักวิชาการสาธารณสุข - รพ.เวียงหนองล่อง,รพ.สต.ตำบลบ้านกลาง)

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )