QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.บ้านโฮ่ง จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2022-08-17 16:10:00 )