QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 12/2566 ซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II ของ รพ.สต.บ้านห้วยฮ่อม อ.แม่ทา จ.ลำพูน จำนวน 1 ยูนิต กับ บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2023-02-23 10:08:00 )