QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 13/2566 ซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน กับ บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2023-02-23 10:27:00 )