QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศผลการบรรจุข้าราชการและขึ้นบัญชี ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
รายละเอียด

ประกาศผลและขึ้นบัญชี ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )