QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof Top) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 40 กิโลวัตต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2023-07-03 12:15:00 )