QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของโรงพยาบาลลี้ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2023-08-08 12:41:00 )