QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof Top) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 40 กิโลวัตต์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2023-09-14 16:00:00 )