QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการสาธารณสุข และนักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการสาธารณสุข และนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2017-06-16 12:15:00 )