QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการสาธารณสุข และนักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  นักวิชาการสาธารณสุข และนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2017-06-27 10:10:00 )