QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2017-06-30 17:00:00 )