QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง สถานีอนามัยบ้านห้วยหละ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
รายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง สถานีอนามัยบ้านห้วยหละ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2017-07-06 09:50:00 )