QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
รายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2017-07-06 10:00:00 )