QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11 / 2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
รายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่  11 / 2558  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

วันจันทร์ที่  30  พฤศจิกายน  2558  เวลา  09.30 น.

 

ณ ห้องประชุมโรงแรมลำพูนวิล อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2015-12-28 09:15:00 )