QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประชุมงานคณะกรรมการ/คณะทำงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1วันที่ 22 มกราคม 2561 ห้องประชุมศรีหริภุญไชย โรงพยาบาลลำพูน
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2018-01-18 15:00:00 )