QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และนักวิชาการพัสดุ
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และนักวิชาการพัสดุ 

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2019-06-25 13:05:00 )