QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และนักวิชาการพัสดุ
รายละเอียด

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และนักวิชาการพัสดุ

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2019-06-28 14:00:00 )