กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สสจ.ลำพูน

Responsive image 

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

เกียวกับกลุ่มงาน :

เช้าชม :
งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน ภาคเหนือ ครั้งที่11 ( )

 

พิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย วันภูมิปัญญาการแพทย์แผยไทยแห่งชาติ ( )

พิธีแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ ๑๑ ระดับภาค ( 2019-01-30 17:00:00 )

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยฯปีที่ 11 จังหวัดลำพูน ( )

 

หัวหน้าฝ่าย

300x200
นายเกรียงไกร ยังฉิม
ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

บุคลากรในฝ่าย


140x140
นางสาวอชิรญา ศรีคำมูล
นักจัดการงานทั่วไป

สถิติการใช้งานเว็บไซต์