กลุ่มงาน/งาน ควบคุมโรค สสจ.ลำพูน

Responsive image 

กลุ่มงาน/งาน : ควบคุมโรค

เกียวกับกลุ่มงาน :

"Communicable disease"


เช้าชม :
การป้องกันโรคในช่วงฤดูหนาว ( 2018-02-16 14:45:00 )

โรคพิษสุนัขบ้า ถัยร้ายใกล้ตัว (Rabiese) ( 2018-03-22 14:25:00 )

( 2018-05-05 15:10:00 )

( )

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่าย

300x200
นางกาญจนา เลิศวุฒิ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

บุคลากรในฝ่าย


140x140
บุญทิน จิตร์สะบาย
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


140x140
นางอัมพาพันธ์ วรรณพงศภัค
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


140x140
นางกิติกาญจน์ มูลฟอง
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


140x140
นายสุรสิทธ์ ธนปารวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


140x140
นายกฤตชญา เขยะตา
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


140x140
นางสุมาลี ถาน้อย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


140x140
นายแพทย์เจตน์ วังแจ่ม
นายแพทย์ ชำนาญการ


140x140
นางสาวณัฐศิรา ตาปวง
นักวิชาการสาธารณสุข

สถิติการใช้งานเว็บไซต์