กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล สสจ.ลำพูน

Responsive image 

กลุ่มงาน/งาน : ส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล

เกียวกับกลุ่มงาน :

ประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิต


เช้าชม :

หัวหน้าฝ่าย

300x200
นางสาวอรพินธุ์ ใจสุนทร
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

บุคลากรในฝ่าย


140x140
นางพิมภาวรรณ์ เขยะตา
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


140x140
นางจรรยา ธัญน้อม
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


140x140
นางอุบลกาญจน์ ทับแก่น
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


140x140
นางนิจนิรันดร์ รัตนพงศ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน


140x140
นายธนา อิ่นอ้าย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

สถิติการใช้งานเว็บไซต์