อำเภอลี้

Responsive image 

อำเภอ : อำเภอลี้

เกียวกับอำเภอ :

เช้าชม :

สาธารณสุขอำเภอลี้

300x200
นายพงศกร ตันติวรางกูร
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอลี้

บุคลากร


140x140
สมศักดิ์ ปาอินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


140x140
นางณัฐวรรณ แก้ววงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

สถิติการใช้งานเว็บไซต์